Bilance obchodování ČKB Kladno 2017

Na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKBK) bylo v roce 2017 uzavřeno 6875 kontraktů na dodávku 6,108 milionu megawatthodin (MWh) elektřiny a zemního plynu pro konečné odběratele v hodnotě 3,986 miliardy korun. Ve finančním vyjádření vzrostla bilance o 11,4 procenta, objem zobchodovaných energií přesáhl už počtvrté hranici 6 milionů MWh.

Obchody s dodávkou zemního plynu dosáhly v loňském roce objemu 3,499 milionu MWh, obchody s dodávkou silové elektřiny 2,609 milionu MWh. Ve finančním vyjádření připadalo na zemní plyn 1,598 miliardy korun a na silovou elektřinu 2,388 miliardy Kč. Uzavřeno bylo 4028 kontraktů s elektřinou a 2847 kontraktů se zemním plynem.

Počet registrovaných účastníků obchodování s energiemi na ČMKBK v roce 2017 dosáhl rekordních 6081. Dále rostl zájem jak firemního sektoru, tak veřejné sféry. Vedle ministerstev a většiny krajů využily energetického trhu ČMKBK také stovky měst a obcí, jejich organizací a společností, ale také dopravní podniky, vodárny, zemědělská družstva, průmyslové podniky státní úřady či vysoké školy.

Cenový vývoj elektřiny a plynu v roce 2017

Obchodování s ročními kontrakty elektřiny ve vysokém napětí se po vyčkávání odběratelů na příznivější ceny rozeběhlo ve větších objemech až v květnu (otevírací kurz 835 Kč/MWh). Od června do poloviny srpna se cena pohybovala v rozmezí 828 až 896 Kč/MWh. K výraznějšímu růstu dochází od 34. týdne, kdy cena přesáhla hranici 900 Kč/MWh a v následujícím týdnu atakovala 950 Kč/MWh. Cenový růst se poté zpomalil, přesto cena v září prolomila hranici 1000 Kč/MWh. Následně oscilovala v pásmu 970 až 1100 Kč/MWh s ojedinělým výkyvem na 1150 Kč/MWh a závěrečnou korekcí na úroveň 1047 Kč/MWh.

Cena ročního kontraktu zemního plynu v režimu velkoodběr začínala obchodování v květnu na úrovni 451 Kč/MWh, v červnu pak klesla pod hranici 450 Kč/MWh, kde se s několika výkyvy udržela do konce srpna. V následujícím období (34. týden až konec října) kurz posílil a pohyboval se v rozmezí 447 až 488 Kč/MWh. Konec roku přinesl cenový růst nad hranici 500 Kč/MWh s ročním maximem 517 Kč/MWh. Obchodování skončilo na úrovni 506 Kč/MWh.

Uzavírací ceny elektřiny i zemního plynu zaznamenaly meziroční nárůst. Závěrečný kurz ročního kontraktu elektřiny ve vysokém napětí stoupl v meziročním srovnání o 26,9 procenta. Kurz zemního plynu v režimu velkoodběr zaznamenal nárůst o 11,5 procenta.

Trh s elektřinou pro konečné odběratele otevřela ČMKBK v závěru roku 2009, trh se zemním plynem v polovině roku 2010. Kumulovaná bilance obchodování na tomto trhu do konce roku 2017 představuje téměř 43,7 tisíce kontraktů na celkový objem cca 36 milionů megawatthodin elektřiny a plynu v hodnotě 26,7 miliardy korun.

Partneři

  • CKBK
  • ELA

Novinky

Bilance obchodování ČKB Kladno 2017

19. 7. 2018

Bilance obchodování na energetickém trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno v roce 2017 meziročně vzrostla o 11 procent na 4 miliardy korun.

Objem obchodů na Českomoravské komoditní burze Kladno za 1. čtvrtletí je rekordní, meziročně vzrostl na trojnásobek, důvodem je strmý pokles cen energií

13. 4. 2016

Kladno 8. 4. 2016 - Na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKBK) bylo za první tři měsíce letošního roku uzavřeno 1 260 kontraktů na dodávku 685 tisíc megawatthodin (MWh) elektřiny a zemního plynu v hodnotě 323 milionů korun. Jedná se o rekordní objem kontraktace 1. čtvrtletí od začátku obchodování s dodávkami energií pro konečné zákazníky v roce 2009. Kontraktace v prvním čtvrtletí je vždy nejnižší z celého roku, přesto ale vyšší zájem kupujících zvedl letošní objem obchodů proti stejnému období loňského roku více než trojnásobně. Důvodem změny v chování kupujících je zřejmě strmý pokles cen, které se u silové elektřiny pohybovaly kolem úrovně 600 Kč za MWh a u zemního plynu pod hranicí 400 korun za MWh.

Nižší poplatky na Dřevařské burze

1. 2. 2015

Na Dřevařské burze jsou od února nižší poplatky za obchodování.

Objem obchodů na energetickém trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno v roce 2014

7. 1. 2015

Objem obchodů na energetickém trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno v roce 2014 meziročně stoupl o třetinu, obchodní bilance přesáhla 6 milionů MWh energií.

Obchody na Dřevařské burze v roce 2014

5. 1. 2015

Obchody na Dřevařské burze dosáhly v roce 2014 objemu 239 tisíc m3

Obchody na Energetické burze ČMKBK za tři čtvrtletí 2014

29. 10. 2014

Obchody na Energetické burze ČMKBK vzrostly za tři čtvrtletí 2014 meziročně o pětinu na 3,3 milionu MWh energií