Elektřina

PROSPEKSA a.s. poskytuje kompletní zajištění obchodu s elektřinou

Elektřina

Název komodity: Silová elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny

Popis komodity: Silová elektřina fyzicky dodávaná do odběrných míst oprávněného zákazníka (odběratele) na území České republiky, spolu s převzetím závazku odběratele odebrat elektřinu z elektrizační soustavy a s přenesením odpovědnosti za odchylku na držitele licence na obchod s elektřinou (dodavatele) podle energetického zákona a navazujících prováděcích předpisů v platném znění, včetně zajištění distribuce elektřiny a systémových služeb.

Produkty:  

  • elektřina v napěťové hladině vysokého napětí
  • elektřina v napěťové hladině nízkého napětí

V napěťové hladině vysokého napětí začíná dodávka vždy první kalendářní den v 00.00 hodin kalendářního roku dodávky a končí vždy poslední kalendářní den ve 24.00 hodin kalendářního roku dodávky.

V napěťové hladině nízkého napětí začíná dodávka vždy první kalendářní den prvního kalendářního měsíce dodávky v 00.00 hodin a končí vždy poslední kalendářní den posledního kalendářního měsíce dodávky ve 24.00 hodin.

Kde se obchoduje: Elektronický parket na Českomoravské komoditní burze Kladno. Vstup pro registrované účastníky do klientské části aplikace burzovního obchodního systému BOIS zde.

Více informací na www.cmkbk.cz.

Kontaktujte nás v případě zájmu o zaslání dokumentů k registraci.

Partneři

  • CKBK
  • ELA