Obchody na Dřevařské burze v roce 2014

Celková bilance obchodování na dřevařském trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno (ČMKBK) dosáhla v loňském roce 239 tisíc m3 dříví, resp. ve finančním vyjádření 462 milionů korun. Rok 2014 se tak úrovní kontraktace zařadil mezi průměrné, když překročil roční bilance z let 2007 až 2010, za roky 2011 až 2013 ale zaostal.

Důvodem poklesu objemu kontraktace byla nižší nabídka, a to zejména ve 2. a 3. čtvrtletí.
Zvýšený objem nabídky dříví zejména státní provenience zvedl obchodování v samém závěru roku. Během prvních dvou prosincových týdnů zde bylo kontrahováno cca 48 tisíc kubických metrů dříví s dodávkou v letošním 1. čtvrtletí v hodnotě 96 milionů korun. I díky tomu skončilo 4. čtvrtletí 2014 svým objemem 60,4 tisíce m3 dříví hned za nejúspěšnějším 1. čtvrtletím (80,1 tis. m3).

Z loňských cenových údajů vyplývá, že čtvrtletní cenový průměr nejprodávanější smrkové kulatiny (kvalita A/B, tloušťkový stupeň 2b, dodací podmínka EXW) dosáhl na burze v 1. čtvrtletí 2014 úrovně 2.464 Kč/m3, ve druhém čtvrtletí vzrostl proti předchozímu kvartálu o 0,9 % na 2.485 Kč/m3, ve 3. čtvrtletí byl zaznamenán růst na 2.699 Kč/m3 a ve 4. čtvrtletí pokles o 2,8 % na 2.623 Kč/m3. V meziročním srovnání klesla cena ve 4. čtvrtletí o 3,5 %.

Loni bylo na burze uzavřeno 234 kontraktů, na každý z nich pak průměrně připadalo 1.021 m3 dříví, ve finančním vyjádření 1,974 milionu korun.
Nejobchodovanějším produktem v uplynulém roce zůstala smrková kulatina, která se na celkové bilanci podílela 60 procenty (v roce 2013 byla její váha 56 procent). Podíl jehličnaté vlákniny na ročním objemu dosáhl 31,5 %, podíl dřevoviny činil 3,9 %, listnaté vlákniny 2,2 % a borové kulatiny rovněž 2,2 %. Zbytek tvořily okrajové sortimenty.
Dřevařskou burzu jako trh se surovým dřívím organizuje ČMKBK od srpna 2005. Funkci cenového vodítka plní zejména u dvou základních sortimentů - smrkové kulatiny a smrkové, resp. jehličnaté vlákniny. Základním výstupem jsou vážené průměry cen zobchodovaných sortimentů vydávané v podobě týdenních kurzovních listů. Cenová data jsou dále agregována do čtvrtletních průměrů, které vypovídají o cenových trendech v celém lesnickém a dřevařském sektoru.

Praha 6.1.2015

Partneři

  • CKBK
  • ELA

Novinky

Bilance obchodování ČKB Kladno 2017

19. 7. 2018

Bilance obchodování na energetickém trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno v roce 2017 meziročně vzrostla o 11 procent na 4 miliardy korun.

Objem obchodů na Českomoravské komoditní burze Kladno za 1. čtvrtletí je rekordní, meziročně vzrostl na trojnásobek, důvodem je strmý pokles cen energií

13. 4. 2016

Kladno 8. 4. 2016 - Na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKBK) bylo za první tři měsíce letošního roku uzavřeno 1 260 kontraktů na dodávku 685 tisíc megawatthodin (MWh) elektřiny a zemního plynu v hodnotě 323 milionů korun. Jedná se o rekordní objem kontraktace 1. čtvrtletí od začátku obchodování s dodávkami energií pro konečné zákazníky v roce 2009. Kontraktace v prvním čtvrtletí je vždy nejnižší z celého roku, přesto ale vyšší zájem kupujících zvedl letošní objem obchodů proti stejnému období loňského roku více než trojnásobně. Důvodem změny v chování kupujících je zřejmě strmý pokles cen, které se u silové elektřiny pohybovaly kolem úrovně 600 Kč za MWh a u zemního plynu pod hranicí 400 korun za MWh.

Nižší poplatky na Dřevařské burze

1. 2. 2015

Na Dřevařské burze jsou od února nižší poplatky za obchodování.

Objem obchodů na energetickém trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno v roce 2014

7. 1. 2015

Objem obchodů na energetickém trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno v roce 2014 meziročně stoupl o třetinu, obchodní bilance přesáhla 6 milionů MWh energií.

Obchody na Dřevařské burze v roce 2014

5. 1. 2015

Obchody na Dřevařské burze dosáhly v roce 2014 objemu 239 tisíc m3

Obchody na Energetické burze ČMKBK za tři čtvrtletí 2014

29. 10. 2014

Obchody na Energetické burze ČMKBK vzrostly za tři čtvrtletí 2014 meziročně o pětinu na 3,3 milionu MWh energií