Objem obchodů na energetickém trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno v roce 2014

Na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKBK) bylo v roce 2014 zobchodováno 6,117 milionu MWh elektřiny a zemního plynu pro konečné odběratele za celkových 4,986 miliardy korun. Kontrahovaný objem energií tak meziročně vzrostl o 32,3 %. Loňské obchodování mělo z hlediska nárůstu kontraktace dva vrcholy – červenec, kdy bylo zobchodováno 980 tisíc MWh energií v hodnotě 757 milionů korun, a první dva měsíce 4. čtvrtletí, kdy bylo kontrahováno 2,789 milionu MWh v hodnotě 2,288 mld. korun. Takto výrazný nárůst přispěl k tomu, že se 4. čtvrtletí stalo svým objemem 2,816 milionu MWh energií v hodnotě 2,309 miliardy korun nejsilnějším čtvrtletím obchodování za dobu pětileté existence tohoto trhu. Současně byl v loňském listopadu překonán měsíční rekord z října 2013, když bylo dosaženo celkové kontraktace 1,694 milionu MWh v hodnotě 1,424 miliardy korun. Z celkové roční bilance představovaly obchody se zemním plynem 3,546 milionu MWh (60 %) a s elektřinou 2,571 milionu MWh (40 %). Ve finančním vyjádření je poměr vyrovnaný a představuje u silové elektřiny 2,555 miliardy korun, tj. 51 % z celkové hodnoty kontraktace, a u zemního plynu 2,431 miliardy korun (49 %). Z celkového počtu 7.732 kontraktů bylo uzavřeno 4.438 kontraktů s elektřinou a 3 294 kontraktů se zemním plynem. Na jeden kontrakt u elektřiny tak průměrně připadlo 579 MWh v hodnotě 576 tisíc Kč, průměrný kontrakt se zemním plynem představoval objem 1.076 MWh, resp. cca 738 tisíc Kč. Počet registrovaných účastníků obchodování s energiemi na ČMKBK vzrostl proti roku 2013 o 22 procent na 5 181 subjektů. Dynamicky rostl zájem veřejných zadavatelů, kde vedle všech ministerstev a drtivé většiny krajů si našly na energetický trh ČMKBK cestu také řádově stovky měst a obcí, respektive tisíce jimi zřizovaných organizací. Burzovní nákup jako forma realizace veřejné zakázky umožňuje státní správě, krajům, městům a obcím zákon o veřejných zakázkách, přičemž tento způsob umožňuje pořídit energie pružněji a rychleji, transparentně, bezpečně a s většími úsporami nákladů, než u jiných typů výběrových řízení. Cenový vývoj elektřiny a zemního plynu s dodávkou konečným odběratelům Cenový vývoj obchodovaných energií odrážel v loňském roce ve svých trendech vývoj na velkoobchodních trzích i vývoj kurzu koruny vůči euru. Ze srovnání cenových průměrů závěrečných čtvrtletí vyplývá, že meziročně klesly ceny všech obchodovaných energií. Cena silové elektřiny v hladině nízkého napětí se na ČMKBK snížila meziročně o 1,8 % na úroveň 989 Kč/MWh, v hladině vysokého napětí pak o 0,3 % na 981 Kč/MWh. Zemní plyn zlevnil u maloodběru o 7,3 % na 684 Kč/MWh, u velkoodběru o 6,2 % na 668 Kč/MWh. Ceny energií byly začátkem roku pod silným vlivem intervence České národní banky na oslabení kurzu koruny vůči euru. Cena silové elektřiny v nízkém napětí s dodávkou v roce 2015 pak od svého otevíracího kurzu 1.095 Kč/MWh do 17. kalendářního týdne postupně klesala až na hodnotu 909 Kč/MWh. V květnu a červnu se už setrvale pohybovala pod hranicí 1.000 Kč/MWh (v rozmezí 936 až 983 Kč/MWh). Teprve začátkem července znovu dosáhla tisícikorunové hranice a s jediným výkyvem se kolem této úrovně pohybovala celé 3. čtvrtletí (rozmezí 955 až 1.059 Kč/MWh). Říjen přinesl opětovný pokles ceny pod 1.000 Kč/MWh, který pokračoval do poloviny listopadu. Závěr roku přinesl nárůst ceny s uzavírací cenou na úrovni 1 061 Kč/MWh. Rovněž cena zemního plynu v režimu maloodběr s dodávkou v roce 2015 dosahovala nejvyšší letošní hodnoty v lednu (738 Kč/MWh). Poté zvolna klesala pod hranici 700 Kč/MWh a setrvala zde do začátku srpna. Ve 34. až 40. kalendářním týdnu se pohybovala v rozmezí 706 až 728 Kč/MWh a od října znovu zaznamenala pokles do pásma 666 až 699 Kč/MWh. Uzavírací cena obchodování zde byla na úrovní 683 Kč/MWh. Trh s elektřinou konečným odběratelům otevřela ČMKBK v závěru roku 2009, trh se zemním plynem v polovině roku 2010. Kumulovaná bilance obchodování na tomto trhu do konce roku 2014 představuje cca 22 a půl tisíce uzavřených kontraktů na dodávky téměř 17 a půl milionu megawatthodin elektřiny a plynu v hodnotě necelých 15 miliard korun. Zdroj: Českomoravská komoditní burza Kladno Praha, 8.1.2015

Partneři

  • CKBK
  • ELA

Novinky

Bilance obchodování ČKB Kladno 2017

19. 7. 2018

Bilance obchodování na energetickém trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno v roce 2017 meziročně vzrostla o 11 procent na 4 miliardy korun.

Objem obchodů na Českomoravské komoditní burze Kladno za 1. čtvrtletí je rekordní, meziročně vzrostl na trojnásobek, důvodem je strmý pokles cen energií

13. 4. 2016

Kladno 8. 4. 2016 - Na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKBK) bylo za první tři měsíce letošního roku uzavřeno 1 260 kontraktů na dodávku 685 tisíc megawatthodin (MWh) elektřiny a zemního plynu v hodnotě 323 milionů korun. Jedná se o rekordní objem kontraktace 1. čtvrtletí od začátku obchodování s dodávkami energií pro konečné zákazníky v roce 2009. Kontraktace v prvním čtvrtletí je vždy nejnižší z celého roku, přesto ale vyšší zájem kupujících zvedl letošní objem obchodů proti stejnému období loňského roku více než trojnásobně. Důvodem změny v chování kupujících je zřejmě strmý pokles cen, které se u silové elektřiny pohybovaly kolem úrovně 600 Kč za MWh a u zemního plynu pod hranicí 400 korun za MWh.

Nižší poplatky na Dřevařské burze

1. 2. 2015

Na Dřevařské burze jsou od února nižší poplatky za obchodování.

Objem obchodů na energetickém trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno v roce 2014

7. 1. 2015

Objem obchodů na energetickém trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno v roce 2014 meziročně stoupl o třetinu, obchodní bilance přesáhla 6 milionů MWh energií.

Obchody na Dřevařské burze v roce 2014

5. 1. 2015

Obchody na Dřevařské burze dosáhly v roce 2014 objemu 239 tisíc m3

Obchody na Energetické burze ČMKBK za tři čtvrtletí 2014

29. 10. 2014

Obchody na Energetické burze ČMKBK vzrostly za tři čtvrtletí 2014 meziročně o pětinu na 3,3 milionu MWh energií