Ostatní komodity

PROSPEKSA a.s. poskytuje kompletní zajištění obchodu se všemi ostatními komoditami

Ostatní komodity

Průmyslové komodity – kovy, hutní materiály, druhotné suroviny, bavlna, aj.

Energetická burza - tuhá paliva, ropa a ropné produkty

Odpady

Agrární sekce – obiloviny, luštěniny, olejniny, potraviny, aj.

Partneři

  • CKBK
  • ELA