Základní pojmy

slovníček základních pojmů používaných na ČMKBK

Základní pojmy

Burzovní listing – seznam všech aktuálních aukcí připravených na konkrétní burzovní shromáždění, které vydává Registrační centrum Českomoravské komoditní burzy Kladno a je zveřejněn na stránkách www.cmkbk.cz


Dohodce – právnická osoba, která je členem komoditní burzy a které bylo burzovní komorou Českomoravské komoditní burzy Kladno uděleno povolení zastupovat při obchodování na burze jiné účastníky a zprostředkovávat uzavírání obchodů


Evidovaný oprávněný subjekt zúčtování – subjekt, který je po evidován na burze a může se účastnit obchodů pro komodity, k níž se registroval


Komodita  - zboží, které je na trhu obchodováno bez rozdílů v kvalitě. Dodávky od různých dodavatelů jsou vzájemně zastupitelné. Komoditou tak nemůžou být například osobní auta, která se vyrábějí v mnoha různých zpracováních a za různou cenu. Naopak například měď je homogenní produkt, který se může obchodovat za jednotnou cenu na globálních trzích. V původním a zjednodušeném smyslu jsou komodity produkty jednotné hodnoty a kvality vyráběné ve velkém množství mnoha různými výrobci


Komoditní burza – typ burzy, na které se obchoduje se zbožím (komodity) a z nich odvozených derivátů


Makléř – pracovník Dohodce, který je burzou proškolen a na základě vykonané zkoušky je oprávněn zajišťovat pro klienty dDhodce veškeré procesy související s burzovními obchody
Poplatkový řád - přehled burzovních poplatků


Pravidla obchodování – soubor pravidel daných pro obchodování s jednotlivými komoditami


Registrace na burze – proces vedoucí k zařazení zájemce do evidence Registračního centra burzy. Podklady pro registraci (žádost, plná moc, výpis z OR) jsou předávány dohodci, který následně zabezpečuje proces registrace


Závěrkový list – vystavuje burza vždy po úspěšném zobchodování v rámci příslušné aukce. Obsahuje údaje o smluvních stranách burzovního obchodu, popis komodity, platební podmínky, dodací podmínky a další ujednání. Závěrkový list má právní sílu obchodní smlouvy, podpisy jej stvrzují makléři dohodců a Registrační centrum burzy

Partneři

  • CKBK
  • ELA

Novinky

Bilance obchodování ČKB Kladno 2017

19. 7. 2018

Bilance obchodování na energetickém trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno v roce 2017 meziročně vzrostla o 11 procent na 4 miliardy korun.

Objem obchodů na Českomoravské komoditní burze Kladno za 1. čtvrtletí je rekordní, meziročně vzrostl na trojnásobek, důvodem je strmý pokles cen energií

13. 4. 2016

Kladno 8. 4. 2016 - Na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKBK) bylo za první tři měsíce letošního roku uzavřeno 1 260 kontraktů na dodávku 685 tisíc megawatthodin (MWh) elektřiny a zemního plynu v hodnotě 323 milionů korun. Jedná se o rekordní objem kontraktace 1. čtvrtletí od začátku obchodování s dodávkami energií pro konečné zákazníky v roce 2009. Kontraktace v prvním čtvrtletí je vždy nejnižší z celého roku, přesto ale vyšší zájem kupujících zvedl letošní objem obchodů proti stejnému období loňského roku více než trojnásobně. Důvodem změny v chování kupujících je zřejmě strmý pokles cen, které se u silové elektřiny pohybovaly kolem úrovně 600 Kč za MWh a u zemního plynu pod hranicí 400 korun za MWh.

Nižší poplatky na Dřevařské burze

1. 2. 2015

Na Dřevařské burze jsou od února nižší poplatky za obchodování.

Objem obchodů na energetickém trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno v roce 2014

7. 1. 2015

Objem obchodů na energetickém trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno v roce 2014 meziročně stoupl o třetinu, obchodní bilance přesáhla 6 milionů MWh energií.

Obchody na Dřevařské burze v roce 2014

5. 1. 2015

Obchody na Dřevařské burze dosáhly v roce 2014 objemu 239 tisíc m3

Obchody na Energetické burze ČMKBK za tři čtvrtletí 2014

29. 10. 2014

Obchody na Energetické burze ČMKBK vzrostly za tři čtvrtletí 2014 meziročně o pětinu na 3,3 milionu MWh energií