Základní pojmy

slovníček základních pojmů používaných na ČMKBK

Základní pojmy

Burzovní listing – seznam všech aktuálních aukcí připravených na konkrétní burzovní shromáždění, které vydává Registrační centrum Českomoravské komoditní burzy Kladno a je zveřejněn na stránkách www.cmkbk.cz


Dohodce – právnická osoba, která je členem komoditní burzy a které bylo burzovní komorou Českomoravské komoditní burzy Kladno uděleno povolení zastupovat při obchodování na burze jiné účastníky a zprostředkovávat uzavírání obchodů


Evidovaný oprávněný subjekt zúčtování – subjekt, který je po evidován na burze a může se účastnit obchodů pro komodity, k níž se registroval


Komodita  - zboží, které je na trhu obchodováno bez rozdílů v kvalitě. Dodávky od různých dodavatelů jsou vzájemně zastupitelné. Komoditou tak nemůžou být například osobní auta, která se vyrábějí v mnoha různých zpracováních a za různou cenu. Naopak například měď je homogenní produkt, který se může obchodovat za jednotnou cenu na globálních trzích. V původním a zjednodušeném smyslu jsou komodity produkty jednotné hodnoty a kvality vyráběné ve velkém množství mnoha různými výrobci


Komoditní burza – typ burzy, na které se obchoduje se zbožím (komodity) a z nich odvozených derivátů


Makléř – pracovník Dohodce, který je burzou proškolen a na základě vykonané zkoušky je oprávněn zajišťovat pro klienty dDhodce veškeré procesy související s burzovními obchody
Poplatkový řád - přehled burzovních poplatků


Pravidla obchodování – soubor pravidel daných pro obchodování s jednotlivými komoditami


Registrace na burze – proces vedoucí k zařazení zájemce do evidence Registračního centra burzy. Podklady pro registraci (žádost, plná moc, výpis z OR) jsou předávány dohodci, který následně zabezpečuje proces registrace


Závěrkový list – vystavuje burza vždy po úspěšném zobchodování v rámci příslušné aukce. Obsahuje údaje o smluvních stranách burzovního obchodu, popis komodity, platební podmínky, dodací podmínky a další ujednání. Závěrkový list má právní sílu obchodní smlouvy, podpisy jej stvrzují makléři dohodců a Registrační centrum burzy

Partneři

  • CKBK
  • ELA