Zemní plyn

PROSPEKSA a.s. poskytuje kompletní zajištění obchodu se zemním plynem

Zemní plyn

Název komodity: Zemní plyn v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu

Popis komodity: Zemní plyn, fyzicky dodávaný do odběrných míst oprávněného zákazníka (odběratele) na území České republiky, spolu s převzetím závazku odběratele odebrat plyn z distribuční soustavy a s přenesením odpovědnosti za odchylku na držitele licence na obchod se zemním plynem (dodavatele) podle energetického zákona a navazujících prováděcích předpisů v platném znění, včetně zajištění distribuce zemního plynu a systémových služeb.

Produkty:

  • plyn v pásmu ročního odběru do 630 MWh/odběrné místo
  • plyn v pásmu ročního odběru nad 630 MWh/odběrné místo

Termíny: Zemní plyn s dodávkou v letech 2021, 2022, 2023 a 2024. Dodávka zemního plynu začíná vždy první kalendářní den prvního kalendářního měsíce dodávky v 00.00 hodin a končí vždy poslední kalendářní den posledního kalendářního měsíce dodávky ve 24.00 hodin.
Zemní plyn lze na ČMKBK obchodovat nejdéle 30 kalendářních dnů před začátkem jeho dodávky.

Kde se obchoduje: Elektronický parket na Českomoravské komoditní burze Kladno. Vstup pro registrované účastníky do klientské části aplikace burzovního obchodního systému BOIS zde.

Kontaktujte nás v případě zájmu o zaslání dokumentů k registraci.

 

Partneři

  • CKBK
  • ELA