Burzovní obchodování

Českomoravská komoditní burza Kladno („Burza“) vytváří transparentní prostředí pro burzovní obchodování.

Burzovní obchodování

Základní principy obchodování na Českomoravské komoditní burze Kladno

Transparentnost Burza funguje v mezích zákona č. 229/1992 Sb. o komoditních burzách
Tradice Burza funguje od roku 1995
Objektivita Setkání nabídky a poptávky stanovuje objektivní tržní ceny
Časová nenáročnost Možnost zastupování klienta dohodcem přímo na aukcích  
Administrativní nenáročnost Registrace klienta je jednorázovým aktem. Při uzavření obchodu má Závěrkový list právní sílu obchodní smlouvy
Flexibilita Burza se průběžně přizpůsobuje potřebám trhu
Důvěryhodnost Případné spory jsou řešeny prostřednictvím Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze Kladno
Soutěžní prostředí Burzovní systém umožňuje dokonalou soutěž

 

Podrobnější informace

Českomoravská komoditní burza Kladno („Burza“) vytváří transparentní prostředí pro burzovní obchodování. Obchodování na Burze se mohou účastnit osoby mající oprávnění k nakládání se zbožím, jež je předmětem burzovních obchodů. Obchodování se však nemohou účastnit přímo, ale prostřednictvím právnické osoby mající oprávnění Burzy, tzv. dohodce, se kterým uzavřou příslušnou zastupitelskou smlouvu. Dohodce působí na Burze prostřednictvím svých makléřů.
Obchodování na Burze podléhá burzovním pravidlům. Před zahájením obchodování na Burze předloží zájemce prostřednictvím svého smluvního dohodce do Registračního centra Burzy („RC“) dokumenty vyžadované pro registraci v příslušné burzovní sekci. Na základě vyhodnocení předložené dokumentace zaeviduje RC zájemce jako oprávněný subjekt obchodování, o čemž mu vydá potvrzení. Zaevidování v RC je jednorázové.

Smluvní dohodce zajistí celý proces evidence v RC, zastupuje svého klienta při obchodování podle jeho pokynů, zabezpečuje veškeré návazné kroky při uzavření obchodu a průběžně poskytuje příslušný informační servis. Obchodování na Burze je periodické a obchoduje se výhradně ve dnech konání burzovních shromáždění. Termíny konání burzovních shromáždění na jednotlivé komodity jsou zveřejňovány na webových stránkách ČMKBK v jednotlivých sekcích. Po uzavření burzovního obchodu vytvoří Burza Závěrkový list, který mimo jiné obsahuje údaje o smluvních stranách burzovního obchodu, popis komodity, platební a dodací podmínky, další ujednání a potvrzení Burzy. Vypořádáním burzovního obchodu se rozumí dodávka ze strany dodavatele proti finančnímu plnění ze strany odběratele podle podmínek uvedených v Závěrkovém listu. Všechny případné spory vzniklé v souvislosti s uzavřenými burzovními obchody jsou rozhodovány Rozhodčím soudem při Českomoravské komoditní burze Kladno. Z uzavřených obchodů se platí burzovní poplatky podle poplatkového řádu burzy.

Partneři

  • CKBK
  • ELA

Novinky

Bilance obchodování ČKB Kladno 2017

19. 7. 2018

Bilance obchodování na energetickém trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno v roce 2017 meziročně vzrostla o 11 procent na 4 miliardy korun.

Objem obchodů na Českomoravské komoditní burze Kladno za 1. čtvrtletí je rekordní, meziročně vzrostl na trojnásobek, důvodem je strmý pokles cen energií

13. 4. 2016

Kladno 8. 4. 2016 - Na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKBK) bylo za první tři měsíce letošního roku uzavřeno 1 260 kontraktů na dodávku 685 tisíc megawatthodin (MWh) elektřiny a zemního plynu v hodnotě 323 milionů korun. Jedná se o rekordní objem kontraktace 1. čtvrtletí od začátku obchodování s dodávkami energií pro konečné zákazníky v roce 2009. Kontraktace v prvním čtvrtletí je vždy nejnižší z celého roku, přesto ale vyšší zájem kupujících zvedl letošní objem obchodů proti stejnému období loňského roku více než trojnásobně. Důvodem změny v chování kupujících je zřejmě strmý pokles cen, které se u silové elektřiny pohybovaly kolem úrovně 600 Kč za MWh a u zemního plynu pod hranicí 400 korun za MWh.

Nižší poplatky na Dřevařské burze

1. 2. 2015

Na Dřevařské burze jsou od února nižší poplatky za obchodování.

Objem obchodů na energetickém trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno v roce 2014

7. 1. 2015

Objem obchodů na energetickém trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno v roce 2014 meziročně stoupl o třetinu, obchodní bilance přesáhla 6 milionů MWh energií.

Obchody na Dřevařské burze v roce 2014

5. 1. 2015

Obchody na Dřevařské burze dosáhly v roce 2014 objemu 239 tisíc m3

Obchody na Energetické burze ČMKBK za tři čtvrtletí 2014

29. 10. 2014

Obchody na Energetické burze ČMKBK vzrostly za tři čtvrtletí 2014 meziročně o pětinu na 3,3 milionu MWh energií