Elektrická energie

Silová elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny

Silová elektřina fyzicky dodávaná do odběrných míst oprávněného zákazníka (odběratele) na území České republiky, spolu s převzetím závazku odběratele odebrat elektřinu z elektrizační soustavy a s přenesením odpovědnosti za odchylku na držitele licence na obchod s elektřinou (dodavatele) podle energetického zákona a navazujících prováděcích předpisů v platném znění, včetně zajištění distribuce elektřiny a systémových služeb.

Produkty

Elektřina v napěťové hladině vysokého napětí

napěťové hladině vysokého napětí začíná dodávka vždy první kalendářní den v 00.00 hodin kalendářního roku dodávky a končí vždy poslední kalendářní den ve 24.00 hodin kalendářního roku dodávky.

Elektřina v napěťové hladině nízkého napětí

napěťové hladině nízkého napětí začíná dodávka vždy první kalendářní den prvního kalendářního měsíce dodávky v 00.00 hodin a končí vždy poslední kalendářní den posledního kalendářního měsíce dodávky ve 24.00 hodin.

Kde se obchoduje?

Elektronický parket na Českomoravské komoditní burze Kladno. Vstup pro registrované účastníky do klientské části aplikace burzovního obchodního systému BOIS zde.

Více informací na www.cmkbk.cz.