Pohonné hmoty

Trh pohonných hmot

Od roku 2019 se na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKB) obchodují pohonné hmoty (PHM) – motorová nafta a automobilový benzín.

Burzovní trh je určen pro odběratele, kteří nakupují pohonné hmoty do vlastních úložišť. Cena u burzovního obchodu je cenou komodity včetně její přepravy a přečerpání přes měřící zařízení do odběrného místa odběratele.

Celý proces je administrativně nenáročný, aukce probíhají elektronicky prostřednictvím vzdáleného přístupu a podléhají státnímu dohledu. Pro veřejného zadavatele je nákup PHM na komoditní burze realizací veřejné zakázky v souladu s §64, písm. c) zákona o zadávání veřejných zakázek. Smlouvy z uzavřených obchodů generuje burza a jsou pro obě smluvní strany závazné.

Způsoby nákupu na ČMKB

Jednorázové závozy
 • Možnost nákupu dílčích závozů bez dlouhodobého závazku.
 • Aukce se uskuteční druhý den po zadání poptávky. • Dodávka PHM je realizována do 24 hodin po aukci.
 • Obchodování probíhá v CZK/litr.
Krátkodobé a dlouhodobé kontrakty
 • Možnost smluvní stabilizace dodávek PHM v určeném období (M,Q,R). 
 • Dodavatel v aukci nabízí ve formě koeficientu výši své marže. 
 • Cena každé dílčí dodávky je v průběhu plnění kontraktu určována dle cenového vzorce.
 • Nákup pohonných hmot na ČMKB je cestou k dosažení nejlepší ceny na trhu v době nákupu. 
 • Odběratel má při zadání poptávky možnost zadat požadavky podle svých potřeb. Kromě komodity určí období a objem dodávek, lokaci odběrných míst, velikost a frekvenci závozů, lhůtu splatnosti, administraci následné fakturace, specifické technické požadavky atd.) 
 • Distributoři pohonných hmot registrovaní na ČMKB procházejí důkladným procesem kontroly, včetně splnění všech podmínek vyžadovaných ZZVZ. Je kladen důraz na kvalitu a bezpečnost dodávek. 
 • Kvalita dodávek je v souladu s normami ČSN a je dokladována jakostním listem z rafinerie ke každé dodávce PHM. 
 • Dohodci (makléřské společnosti) zajišťují prostřednictvím školených makléřů kompletní administraci nákupu. 
 • Typickými odběrateli na trhu pohonných hmot ČMKB jsou dopravní podniky, správy a údržby silnic nebo technické služby.