Naše služby

Burzovní obchodování

power-lines-power-equipment-of-power-station-pro-2021-12-09-20-23-19-utc

Energetická burza

Silová elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny a Zemní plyn v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu

different-fuel-pistols-2021-08-28-18-35-30-utc

Pohonné hmoty

Obchodování PHM probíhá na elektronickém parketu vedlejšího trhu ČMKB. Na tyto komodity lze vyhlašovat poptávkové aukce s klesající cenou nebo poptávkové aukce s rostoucí cenou.

firewood-pile-stacked-chopped-wood-trunks-2021-08-30-00-45-51-utc

Dřevařská burza

Prostor pro představení další služby nebo produktu ve vaší nabídce. Počet služeb na stránce je daný rozsahem vaší práce.

Principy obchodování

Základní principy obchodování na Českomoravské komoditní burze Kladno
Transparentnost
Burza funguje v mezích zákona č. 229/1992 Sb. o komoditních burzách
Tradice
Burza funguje od roku 1995
Objektivita
Setkání nabídky a poptávky stanovuje objektivní tržní ceny
Časová nenáročnost
Možnost zastupování klienta dohodcem přímo na aukcích
Administrativní nenáročnost
Registrace klienta je jednorázovým aktem. Při uzavření obchodu má Závěrkový list právní sílu obchodní smlouvy
Flexibilita
Burza se průběžně přizpůsobuje potřebám trhu
Důvěryhodnost
Případné spory jsou řešeny prostřednictvím Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze Kladno
Soutěžní prostředí
Burzovní systém umožňuje dokonalou soutěž

Burza

PROSPEKSA, a.s. je dohodcem Českomoravské komoditní burzy Kladno (dále jen „Burza“) a poskytuje zájemcům o obchodování na burze (nákup a prodej komodit) tyto služby:

  • Součinnost vedoucí k registraci zájemců o obchodování s jednotlivými komoditami v Registračním centru Burzy
  • Řešení všech potřebných záležitostí s Registračním centrem Burzy jménem klienta
  • Zastupování našich klientů při vlastních aukcích při dodržení jejich pokynů
  • Řešení všech návazných kroků v případě uzavření obchodu ve prospěch klienta a doručení Závěrkového listu potvrzeného Burzou
  • Informační a poradenský servis
  • Komunikace v anglickém jazyce

Služby dohodce jsou poskytovány na základě Smlouvy o zprostředkování komoditních obchodů uzavřené mezi zájemcem a dohodcem. Nedílnou součástí smlouvy jsou Obchodní podmínky.
Pro registraci na Burze je nutné ze strany zájemce dodat následující dokumenty:

  • Žádost o zařazení do evidence účastníků obchodování
  • Plnou moc k zastupování při uzavírání burzovních obchodů udělená dohodci
  • Výpis z OR

Veškeré vzory zmíněných dokumentů zašleme zájemcům na vyžádání.

Podrobnější informace

Českomoravská komoditní burza Kladno („Burza“) vytváří transparentní prostředí pro burzovní obchodování. Obchodování na Burze se mohou účastnit osoby mající oprávnění k nakládání se zbožím, jež je předmětem burzovních obchodů. Obchodování se však nemohou účastnit přímo, ale prostřednictvím právnické osoby mající oprávnění Burzy, tzv. dohodce, se kterým uzavřou příslušnou zastupitelskou smlouvu. Dohodce působí na Burze prostřednictvím svých makléřů.
Obchodování na Burze podléhá burzovním pravidlům. Před zahájením obchodování na Burze předloží zájemce prostřednictvím svého smluvního dohodce do Registračního centra Burzy („RC“) dokumenty vyžadované pro registraci v příslušné burzovní sekci. Na základě vyhodnocení předložené dokumentace zaeviduje RC zájemce jako oprávněný subjekt obchodování, o čemž mu vydá potvrzení. Zaevidování v RC je jednorázové.

Smluvní dohodce zajistí celý proces evidence v RC, zastupuje svého klienta při obchodování podle jeho pokynů, zabezpečuje veškeré návazné kroky při uzavření obchodu a průběžně poskytuje příslušný informační servis. Obchodování na Burze je periodické a obchoduje se výhradně ve dnech konání burzovních shromáždění. Termíny konání burzovních shromáždění na jednotlivé komodity jsou zveřejňovány na webových stránkách ČMKBK v jednotlivých sekcích. Po uzavření burzovního obchodu vytvoří Burza Závěrkový list, který mimo jiné obsahuje údaje o smluvních stranách burzovního obchodu, popis komodity, platební a dodací podmínky, další ujednání a potvrzení Burzy. Vypořádáním burzovního obchodu se rozumí dodávka ze strany dodavatele proti finančnímu plnění ze strany odběratele podle podmínek uvedených v Závěrkovém listu. Všechny případné spory vzniklé v souvislosti s uzavřenými burzovními obchody jsou rozhodovány Mezinárodním rozhodčím soudem při Českomoravské komoditní burze Kladno. Z uzavřených obchodů se platí burzovní poplatky podle poplatkového řádu burzy.