Komodity dříví

Trh energetických komodit

Od roku 2009 organizuje Českomoravská komoditní burza Kladno (ČMKB) obchodování na energetickém trhu s fyzickými dodávkami silové elektřiny (VN a NN) a zemního plynu (MO a VO) pro konečné odběratele.

Na energetickém trhu se dlouhodobě obchoduje více jak 6 000 000 MWh ročně. Za dobu existence trhu zde bylo uzavřeno přes 70 tisíc kontraktů na dodávku 62 TWh energií ve finančním objemu přesahujícím 52 miliard korun. Energetická burza ČMKB je centrálním tržním místem s vysoce konkurenčním obchodním prostředím.

Celý proces je administrativně nenáročný, aukce probíhají elektronicky v burzovním systému a podléhají státnímu dohledu. Pro veřejného zadavatele je nákup energií na komoditní burze realizací veřejné zakázky v souladu s §64, písm. c) zákona o zadávání veřejných zakázek a optimálním postupem v souladu s péčí řádného hospodáře. Smlouvy z uzavřených obchodů generuje burza a jsou pro obě smluvní strany závazné.