O společnosti

PROSPEKSA, a.s.

Naše společnost se sídlem v Praze dlouhodobě spolupracuje s Českomoravskou komoditní burzou Kladno („ČMKB“), jejímž je členem a má udělen statut dohodce opravňující ji zprostředkovávat burzovní obchody pro všechny komoditní sekce ČMKB.

V rámci společnosti působí proškolení makléři, kteří jsou připraveni poskytnout zájemcům o obchodování potřebné doprovodné služby.

Průmyslové komodity
Dřevařská burza
Energetická burza

(elektrická energie, zemní plyn)

Burza odpadů

(odpady a druhotné suroviny)

Agrární sekce

Českomoravská komoditní burza Kladno

Byla založena v roce 1995 na základě státního povolení vydaného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem zemědělství ČR v souladu se zákonem č. 229/92 Sb.,o komoditních burzách.

Zástupci společnosti PROSPEKSA, a.s. se podíleli na vytváření pravidel pro obchodování s různými komoditami, testování a zavádění systémů obchodování.

Výpis z obchodního rejstříku
Potvrzení o registraci PROSPEKSA