Pohonné hmoty

Pohonné hmoty

Pohonné hmoty

Pohonné hmoty (PHM) lze obchodovat na Českomoravské komoditní burze Kladno v sekci Průmyslové komodity, a to jako fyzickou dodávku do odběratelem určených odběrných míst („úložišť PHM“) na území České republiky. Součástí dodávky PHM je jejich přeprava do určeného odběrného místa a jejich přečerpání přes měřící zařízení.

Obchodování PHM probíhá na elektronickém parketu vedlejšího trhu ČMKB. Na tyto komodity lze vyhlašovat poptávkové aukce s klesající cenou nebo poptávkové aukce s rostoucí cenou.

Obchodované produkty
Podrobně specifikovaná komodita PHM se označuje jako produkt. Na ČMKB lze obchodovat tyto produkty PHM:

  • motorová nafta (MON)
  • automobilový benzín – Natural 95 (MOB)

Termíny dodávek obchodovaných produktů PHM
Obchody na dodávku PHM lze na ČMKB uzavírat na období den (denní kontrakty), měsíc či více měsíců, čtvrtletí, rok a další až čtyř po sobě jdoucí kalendářní roky (krátkodobé a dlouhodobé kontrakty).


Cena za dodávku PHM
U denních kontraktů (jednorázové dodávky) je cena za dodávku PHM vyjádřena v českých korunách (CZK) za litr.
U krátkodobých kontraktů (měsíce) a dlouhodobých kontraktů (roky) je cena za dodávku PHM tvořena dle cenového vzorce s použitím přičítacího koeficientu, který je stanoven burzovním obchodem, a je cenou konkrétního produktu PHM včetně přepravy autocisternou do odběrného místa (úložiště PHM) a jeho přečerpání přes měřící zařízení a je vyjádřena v USD/tuna. V ceně za dodávku konkrétního produktu PHM je zahrnuta cena za přimíchaná biopaliva v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění. Cena PHM při obchodování nezahrnuje daň z přidané hodnoty, spotřební daň a ostatní související služby.

 file Pravidla obchodovani PHM_s ucinnosti od 19_03_2018.pdf

Partneři

  • CKBK
  • ELA