Vývoj cen energií – leden 2023

Oproti loňskému listopadu a prosinci ceny výrazně klesají, mimo jiné z důvodů příznivých predikcí stavu zásobování evropského trhu zemním plynem. Níže uvádíme grafy aktuálního vývoje cen nákupu energií při ročních kontraktech na léta 2024, 2025 a 2026. Grafy zahrnují časové rozmezí od začátku roku 2022. Ceny jsou uvedené bez marží dodavatelů v EUR/MWh.
Informace o hodnotách „best ask price“ referenčních produktů elektřiny a plynu na EEX pro fixace ceny ke dni 18. 1. 2023: