Dřevařská burza

Dřevařská burza

Od roku 2005 se na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKB) obchodují vytěžené i nevytěžené sortimenty jehličnatého a listnatého dříví tříděné do jakostních tříd podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Za 15 let existence Dřevařské burzy bylo zobchodováno více jak 4 mil. m3 dříví v celkovém finančním objemu cca 6,5 miliard korun.  

Na Dřevařské burze se obchoduje výhradně s dřívím vytěženým v souladu s platnými právními předpisy a pravidly trvale udržitelného hospodaření v lesích. 

Obchodování na burzovním trhu probíhá od července 2020 elektronicky formou nabídkových aukcí hotových sortimentů dříví, dříví nastojato a těžebních zbytků. Nabízet dříví mohou správci státních lesů, majitelé obecních, soukromých a církevních lesů nebo obchodní společnosti. Poptávkovou stranu tvoří zpracovatelé dříví (pilaři, nábytkáři, papírny a celulózky, výrobci buničiny, dřevovláknitých a dřevotřískových desek atd.), lesnické společnosti a obchodníci.   

Prodej dříví na Českomoravské komoditní burze Kladno – sekce Dřevařská burza je cestou k dosažení nejlepší ceny na trhu, bez „zbytečného papírování“ a v bezpečném obchodním prostředí. 

Celý proces je administrativně nenáročný, aukce probíhají prostřednictvím vzdáleného přístupu a podléhají státnímu dohledu. Smlouvy z uzavřených obchodů generuje burza ihned po skončení obchodování a jsou pro obě smluvní strany závazné. Prodávající i kupující mají jistotu, že dodávka a platba proběhnou podle stanovených podmínek, v souladu se zněním smluvní dokumentace. 

Elektronický trh burzy umožňuje rychle a jednoduše prodat široký sortiment dříví. Kupujícím je týden před aukcí k dispozici přehled obchodovaných sortimentů, což dává zájemcům dostatek času k přípravě. Nabídku tvoří téměř 20 dodavatelů včetně člena burzy s.p. Lesy ČR, vstupenku na trh obdrželo již cca 400 kupujících. 

Prodávající používá buď nabídkovou aukci s rostoucí nebo klesající cenou a dodací podmínky EXW nebo FCA podle INCOTERMS 2020. 

Obchodující mají k dispozici podporu dohodců (makléřských společností), kteří zajišťují kompletní administraci prodeje a nákupu od okamžiku zadání aukce do systému přes obchodování až po administraci smluv.