Energetická burza

Trh energetických komodit

Od roku 2009 organizuje Českomoravská komoditní burza Kladno (ČMKB) obchodování na energetickém trhu s fyzickými dodávkami silové elektřiny (VN a NN) a zemního plynu (MO a VO) pro konečné odběratele.

Na energetickém trhu se dlouhodobě obchoduje více jak 6 000 000 MWh ročně. Za dobu existence trhu zde bylo uzavřeno přes 70 tisíc kontraktů na dodávku 62 TWh energií ve finančním objemu přesahujícím 52 miliard korun. Energetická burza ČMKB je centrálním tržním místem s vysoce konkurenčním obchodním prostředím.

Celý proces je administrativně nenáročný, aukce probíhají elektronicky v burzovním systému a podléhají státnímu dohledu. Pro veřejného zadavatele je nákup energií na komoditní burze realizací veřejné zakázky v souladu s §64, písm. c) zákona o zadávání veřejných zakázek a optimálním postupem v souladu s péčí řádného hospodáře. Smlouvy z uzavřených obchodů generuje burza a jsou pro obě smluvní strany závazné.

Způsoby nákupu na ČMKB

Jednorázová fixace ceny

Možnost nákupu energií na období 1 nebo více let za pevnou cenu v Kč/MWh stanovenou k okamžiku uskutečnění nákupu.

Postupná fixace ceny Settlement Price
  • Na burze je vysoutěžena dodavatelská marže v podobě přičítacího nebo násobícího koeficientu.
  • Cena energií na stanovené období (1 rok apod.) vzniká postupně ve fixačních krocích s využitím settlement price
Postupná fixace ceny Best Ask
  • Na burze je vysoutěžena dodavatelská marže v podobě přičítacího nebo násobícího koeficientu.
  • Cena energií na stanovené období (1 rok apod.) vzniká postupně ve fixačních krocích s využitím best ask
  • Průběžně prověřovaní dodavatelé na energetické burze ČMKB pokrývají cca 90 % trhu s dodávkami elektřiny a plynu v ČR. Oproti veřejné zakázce je účast dodavatelů na ČMKB zhruba trojnásobná.
  • Nákup energií na ČMKB je cestou k dosažení nejlepší ceny na trhu v době nákupu. Předkládání nabídek on-line v elektronickém burzovním systému eliminuje rizikové přirážky dodavatelů.
  • Při nákupu energií lze pracovat, na rozdíl od veřejné zakázky, s faktorem času. Možnost volby vhodného okamžiku k nákupu dle tržní situace je cestou k dosažení nejlepší ceny.
  • Nákup energií probíhá prostřednictvím dohodce (makléřské společnosti), který poskytuje svým klientům komplexní servis při přípravě a realizace aukce, včetně poradenství a konzultací po celou dobu dodávky. Součástí servisu je např. příprava písemné zprávy pro zveřejnění na profilu zadavatele.
  • Na ČMKB nakupuje energie přes 7 tisíc odběratelů, kromě stovek firem téměř všechna ministerstva a kraje, cca 600 měst a obcí, vodárenské společnosti, dopravní podniky, vysoké školy, nemocnice nebo teplárny.